Uutislistaukseen

Seurakuntien talouden tila vahvistui

15.9.2016 15.08

Vuonna 2015 Suomessa oli 290 seurakuntataloutta ja reilulla puolella seurakunnista talous oli tasapainossa tai ylijäämäinen. Seurakuntien verotulot kasvoivat: kirkollisverotuotto kasvoi 9 miljoonaa euroa ja osuus yhteisveron tuotosta lähes 9 miljoonaa euroa. Vuodesta 2016 alkaen seurakunnat eivät enää ole saaneet osuutta yhteisöveron tuotosta. Tilalle tuli 114 miljoonan euron suuruinen valtionrahoitus seurakuntien lakisääteisten tehtävien rahoittamiseksi. Näitä ovat muun muassa hautausmaiden ylläpito, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpito. Seurakunnat maksoivat valtiolle noin 21 miljoonaa euroa verojen keräämisestä.

Seurakunnat onnistuivat säästämään toiminnan kustannuksissa kolmatta vuotta peräkkäin. Toimintakulut pysyivät likimain ennallaan ja olivat 1 041 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroja seurakunnat maksoivat yhteensä noin 13 miljoonaa euroa.

Seurakuntien rahavarallisuus kasvoi 57 miljoonaa euroa 776 miljoonaan euroon. Seurakuntien tasearvojen mukainen pysyvä käyttöomaisuus oli 2,1 miljardia euroa. Investoinnit supistuivat reilut 26 prosenttia 84 miljoonaan euroon. Investoinneista valtaosa oli korjausinvestointeja.