Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto teki 21.3. kokouksessaan useita henkilöstövalintoja

Kirkkoneuvosto valitsi Punkaharjun kanttoriksi musiikin maisteri Juho Purontauksen

Kirkkoneuvosto julisti kokouksessaan 7.2.2023 § 35 uudelleen haettavaksi IV kanttorin viran. Virka on ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka. 
Virantäyttötyöryhmään kuuluivat johtava kanttori Minna Raassina, Punkaharjun aluekappalainen Sari Vauhkonen, Punkaharjun kappelineuvoston jäsen Liisa Rautiainen ja kappelineuvoston valitsemaa jäsenen Anitta Turkulainen.  Virantäyttötyöryhmä esitti yksimielisesti Punkaharjun kappelineuvostolle ja Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvostolle, että Savonlinnan seurakunnan IV kanttorin virkaan valitaan 1.6. alkaen musiikin maisteri Juho Purontaus. 

Kirkkoneuvosto valitsi Punkaharjun seurakuntamestariksi Kalevi Kososen

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.2.2023 § 16 päättänyt, että Punkaharjun seurakuntamestarin paikka täytetään työsopimussuhteisena. Kirkkoneuvosto valitsi haastattelutyöryhmän: Punkaharjun aluekappalainen Sari Vauhkonen, Punkaharjun kappelineuvoston jäsenet Liisa Rautiainen ja Anneli Kosonen, kiinteistöpäällikkö Markus Pehkonen ja talousjohtaja Heli Muhonen.

Määräaikaan mennessä tuli seitsemän hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa.

Kirkkoneuvosto valitsi Punkaharjun kappeliseurakunnan seurakuntamestariksi Kalevin Kososen.

Kirkkoneuvosto valitsi II seurakuntapastorin virkaan Salla Hyrkkään

Kirkkoneuvosto on 7.2.2023 § 34 päättänyt pyytää tuomiokapitulia laittamaan auki II seurakuntapastorin viran. Hakuaika oli 8.2.–22.2.2023. Haastattelutyöryhmään nimettiin vs. johtava kappalainen Jani Lamberg, Rantasalmen vs. aluekappalainen Emiliana Skoog, Sulkavan aluekappalainen Hanne-Maaria Rentola, Juho Tiainen Rantasalmelta ja Pekka Kohvakka Sulkavalta. 

Seurakuntapastorin virkaan haettiin henkilöä, joka tekee papin perustyötä sekä Sulkavalla että Rantasalmella. Lisäksi pastori osallistuu seurakunnan strategian mukaisesti vapaaehtoistyön kehittämiseen koko seurakunnan alueella. 

Hakijoita oli seitsemän. Haastatteluun heistä kutsuttiin neljä. 

Työryhmä esitti kirkkoneuvostolle, että pastori Salla Hyrkäs on sopivin hakija II seurakuntapastorin virkaan. Kirkkoneuvosto esittää, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antaa pastori Salla Hyrkkäälle viranhoitomääräyksen Savonlinnan seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan 1.4.2023 alkaen. Varalle valitaan Joona Suurnäkki-Piispa ja Minna Savola.

Kirkkoneuovosto valitsi IV seurakuntapastorin virkaan Erja Kalpion

Kirkkoneuvosto on 7.2.2023 § 33 päättänyt pyytää tuomiokapitulia laittamaan auki IV seurakuntapastorin viran. Hakuaika oli 8.2.–22.2.2023. Haastattelutyöryhmään nimettiin kirkkoherra Sammeli Juntunen, vs. johtava kappalainen Jani Lamberg, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arto Liukko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anna-Liisa Uimonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen.

Seurakuntapastorin virkaan haettiin henkilöä, joka pystyy toimimaan monipuolisesti seurakuntapastorin perustyössä työalarajoista riippumatta. Tehtävä painottuu kolmelle alueelle. Toimitukset, jumalanpalvelukset ja yleinen seurakuntatyö sekä rippikoulutyö kuuluvat perustyöhön. Toiseksi pastori toimii diakonia- ja lähetystyön teologina. Kolmanneksi hän osallistuu seurakunnan strategian mukaisesti vapaaehtoistyön kehittämiseen.

Hakijoita virkaan tuli 14.  Haastatteluun heistä kutsuttiin neljä.

Työryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että pastori Erja Kalpio on sopivin hakija IV seurakuntapastorin virkaan. Kirkkoneuvosto esittää, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antaa pastori Erja Kalpiolle viranhoitomääräyksen Savonlinnan seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan 1.4.2023 alkaen. Varalle valitaan Sallamari Hyrkäs ja Mika Malinen.

Taloustoimiston toimistosihteeriksi valittiin 1.5.2023 alkaen Kati Partanen

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.2.2023 § 11 päättänyt, että taloustoimistoon palkataan toimistosihteeri. Tehtäviin kuuluu osto- ja myyntilaskujen käsittelyä, asiakaspalvelua, palkanlaskennan avustavia tehtäviä sekä työaikakirjausjärjestelmän ylläpitoa ja raporttien kokoamista. Määräaikaan mennessä tuli 35 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa. Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän: kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arto Liukko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anna-Liisa Uimonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen ja talousjohtaja Heli Muhonen.

Tehtävään valittiin Kati Partanen ja varalle Katja Kaasalainen.

Talvisalon toimiston määräaikaiseksi toimistosihteeriksi  1.5.2023-30.4.2025 valittiin Tiina Hasanen

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 7.2.2023 § 8, että Talvisalon hautausmaan toimistoon palkataan määräaikainen toimistosihteeri työsuhteeseen 1.5.2023–30.4.2025. Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän: kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arto Liukko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anna-Liisa Uimonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen, ylipuutarhuri Pasi Inkinen ja talousjohtaja Heli Muhonen. Määräaikaan mennessä tuli 41 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa. 

Tehtävään valittiin Tiina Hasanen

Palvelusihteeriksi valittiin 1.5.2023 alkaen Marja-Leena Brusin

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.2.2023 § 12 päättänyt, että taloustoimistoon palkataan 1.5.2023 alkaen palvelusihteeri.

Palvelusihteerin tehtäviin kuuluu mm. seuraavia tehtäviä:  kiinteistö- ja henkilöstöpalveluiden yleiset toimistotehtävät,  tilavaraukset, talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön avustaminen hallinnollisten tehtävien tiedonhaussa ja koostamisessa, rekrytoinnin ja henkilöstöhallinnon avustavat tehtävät, kiinteistöpalveluiden henkilöstöasioissa mm. työvuoro-, loma- ja koulutuslistojen laatimisessa avustaminen.

Määräaikaan mennessä tuli 23 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa. Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän: kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arto Liukko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anna-Liisa Uimonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen, kiinteistöpäällikkö Markus Pehkonen ja talousjohtaja Heli Muhonen.

Tehtävään valittiin Marja-Leena Brusin

Viestintäassistentiksi valittiin 1.5. alkaen Joonas Paakkunainen

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.2.2023 § 36 päättänyt, että seurakuntaan haetaan viestintäassistenttia. Määräaikaan mennessä tuli 18 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa. Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän: kirkkoherra Sammeli Juntunen, tiedottaja Anna-Kaisa Mannonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arto Liukko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anna-Liisa Uimonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen ja Juho Tiainen. 

Tehtävään valittiin Joonas Paakkunainen.

 

 

 

22.3.2023 10.33