Uutislistaukseen

Savonlinnan seurakunta tutki työhyvinvointia

Työhyvinvointia kartoitetaan Savonlinnan seurakunnassa henkilöstöstrategian mukaisesti kyselytutkimuksella vuosittain. Vuoden 2022 tutkimukseksi valittiin Työterveyslaitoksen kehittämä Parempi Työyhteisö (ParTy) kyselytutkimus, jonka toteutti  Sensor Tutkimus Oy. Kyselyyn vastattiin 3.11 – 18.11.2022 nimettömästi lomakekyselynä. Kyselyn tulokset on julkaistu koko seurakunnan työyhteisölle ja niitä käydään tarkemmin läpi työalakohtaisesti.

Kyselyn vastausprosentti oli 81, joka 8 prosenttiyksikköä suurempi kuin seurakunnissa keskimäärin (73 %). Tulokset osoittavat työssä jaksamisen ja viihtymisen olevan seurakunnassa samalla tasolla tai osin parempaa kuin muissa Suomen seurakunnissa. Esimerkiksi työn iloa koetaan Savonlinnan seurakunnassa enemmän kuin muissa seurakunnissa ja muissa työyhteisöissä keskimäärin. Myös lähiesihenkilöiden ja johdon toimintaan ollaan jopa keskimääräistä tyytyväisempiä.

Kyselyssä selvitettiin mm. työn kuormittavuustekijöitä ja työstressiä, tyytyväisyyttä johdon ja esihenkilöiden toimintaan, yksiköiden välistä yhteistyötä, työyksikön toimivuutta ja kehittämisaktiivisuutta sekä kokemusta työn ilosta. Tuloksia tarkasteltiin myös erikseen hengellisessä tehtävissä ja toimintaa tukevissa tehtävissä työskentelevien osalta.

"Kysely antaa selkeä kuvan työyhteisön tilanteesta. Keskeisten mittareiden mukaan työssä viihtyminen on meillä hyvällä tasolla. Erityisen hyvä uutinen on kokemus työn ilosta sekä tyytyväisyys lähiesihenkilöiden toimintaan: Tämä avainasemassa oleva ryhmä on työskennellyt poikkeusaikoina erityisen haasteellisissa olosuhteissa ja tulosten perusteellakin voimme todeta, että haasteisiin on pystytty vastaamaan. Työntekijöiden antamat avoimet vastaukset täydentävät kokonaiskuvaa ja niiden avulla voidaan entistä tarkemmin puuttua koettuihin epäkohtiin ja kehitettäviin asioihin, joita tietenkin myös kyselyssä nousi esille. Iso kiitos työntekijöille siitä, että vastausprosentti nousi näinkin korkeaksi", kommentoi kirkkoherra Sammeli Juntunen.

 

12.12.2022 10.36