Uutislistaukseen

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan tilinpäätöksen 2021

Tilikauden ylijäämä on 872.047,63 €. Tilikauden tulos oli arvioitua olennaisesti parempi. Tulos johtuu toimintakulujen arvioitua pienemmästä toteutumasta. 

logo_lukkariin-1.jpg

Toimintatuottoja kertyi 14.114,50 euroa enemmän mitä oli arvioitu. Toimintatuottoihin/Korvaukset valtiolta ja kunnilta sisältyy Pappilanmaa -tilalle perustetun luonnonsuojelualueen (kolme erillistä määräalaa, yhteensä noin 32,5 ha) rauhoituskorvaus 330.000,00 euroa, joka on tilikaudelle kohdistunut kertaluonteinen erä. Lisäksi myyntivoitot pysyvistä vastaavista toteutuivat 11.033,95 euroa yli arvioidun, kun taas puunmyynti-tuloja tuli 272.118,41 euroa arvioitua vähemmän, johtuen Pappilanmaa -tilalle suunniteltujen hakkuiden peruuntumisesta.

Seurakunnan henkilöstökulut sivukuluineen olivat 4.564.739,16 euroa. Henkilöstökulujen osuus seurakunnan toimintakustannuksista oli 61,5 % (61,0 %/2020, 59,5 %/2019, 58,9 %/2018, 59,7 %/2017, 60,58 %/2016, 62,32 %/2015) ja verotuloista + valtionrahoituksesta 63,8 % (63,2 %/2020 70,6 %/2019, 72,2 %/2018, 69,7 %/2017, 71,6 %/2016, 69,91 %/2015).

Palveluiden ostot ilman sisäisiä siirtoja ovat 1.325.614,27 euroa. Summa alitti talousarvion 265.952,73 eurolla.

Maksetut vuokrat (sisältää yhtiövastikkeet) olivat 104.413,99 euroa, alitusta talousarvioon nähden tuli 1.646,01 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 922.126,66 euroa, (talousarvio 912.608,00 euroa) eli ylitystä kertyi 9.518,66 euroa.

Annetut avustukset olivat 260.796,08 euroa. Avustukset olivat 31.206,08 euroa yli talousarvion.

Muut toimintakulut olivat 238.967,67 euroa, suurimpina yksittäisenä kohtana kiinteistövero 137.352,21 euroa.

Työmuodot pysyivät hyvin kulujen osalta talousarviossa, kulujen toteutuma oli 93,3 %, eli 543.246,57 euroa alle arvion.

Kirkollisverotuloja saimme 6.417.954,32 euroa eli 281.954,32 euroa arvioitua enemmän. Kirkollisverotulojen kertymä oli 44.664,77 euroa pienempi kuin vuonna 2020.

Valtionrahoitusta saimme 738.084,00 euroa eli 6.240,00 euroa arvioitua vähemmän.

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat 217.242,35 euroa eli 30.392,35 euroa arvioitua enemmän.

Osinkotuotot toteutuivat arvioitua pienempänä, mutta muut rahoitustuotot taas vastaavasti arvioitua suurempana.

Kirkonkeskusrahasto/Kirkkohallitus myönsi seurakunnalle avustusta keikkakanttorikurssia varten 2.200,00 euroa.

Toimintakate, eli toimintatulot vähennettyinä toimintakuluilla, on alijäämäinen -5.498.113,93 euroa.

Kun otetaan huomioon verotulot +6.417.954,32 euroa ja valtionrahoitus +738.084,00 euroa, josta vähennetään verotuskustannukset (105.641,16 euroa) ja Kirkon rahastomaksut (566.661,96 euroa) ja lisätään annetut avustukset (2.200,00 euroa), korko- ja rahoitustuotot ja kulut (217.242,35 euroa) saadaan vuosikate, joka on ylijäämäinen 1.205.063,62 euroa. Vuosikatteella tarkoitetaan kaikkien normaalitoiminnasta aiheutuvien tulojen ja menojen erotusta.

Vuosikatteesta vähennetään poistot 386.852,63 euroa, saadaan tilikauden tulos, mikä on 818.210,99 euroa ylijäämäinen, tämän jälkeen on kirjattu poistoeron vähennys (53.836,64 euroa), jonka jälkeen seurakunnan tilikauden ylijäämäksi tulee 872.047,63 euroa.

Tilikauden tulos oli arvioitua olennaisesti parempi. Tulos johtuu toimintakulujen arvioitua pienemmästä toteutumasta. Seurakunnan talousarvio oli laadittu 7.686,64 euroa ylijäämäiseksi, lisämäärärahoja oli hyväksytty 10.000 euroa (Muu seurakuntatyö/muut avustukset). Lisämäärärahat mukaan lukien budjetoitu alijäämä oli 2.313,36 euroa. Savonlinnan seurakunnan osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta on noin 24,3 milj. €. Hautainhoitorahaston tilikauden tulos on ylijäämäinen 90.720,22 euroa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Tilikauden 2021 ylijäämä päätettiin siirtää edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille ja myönsi tilintarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Tilinpäätös julkaistaan kokonaisuudessaan sivulla www.savonlinnanseurakunta.fi/paatoksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä viikon 24 aikana.

Tutustu kokouksen esityslistaan >>

14.6.2022 19.32