Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä tiistaina 22.3.

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui tiistai-iltana. Tarkemmat tiedot pykälistä esityslistalla>>
Tarkastettu pöytäkirja >> on luettavissa 28.3. alkaen.


Valitus varausilmoituksesta
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seurakunnan laatiman valituksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymästä varausilmoituksesta. Varauksen tekijä Kivikaivo Oy. Em. varausilmoituksessa ei ole huomioitu Savonlinnan seurakunnan omistamalla Pappilanmaa -tilalla olevia luonnonsuojelualueita Huosiossa.

Esitys kirkkovaltuustolle: 10 000 euron lisämääräraha Ukrainaan
Ukrainassa riehuvan sodan vuoksi sieltä on saapunut pakolaisia myös seurakuntamme alueelle, ja on odotettavissa, että heitä saapuu lisää. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 10 000 euron lisämäärärahaa käytettäväksi Ukrainan sodan takia seurakuntamme alueelle tulleiden pakolaisten diakoniseen avustamiseen. Jos rahaa jää käyttämättä, se maksetaan Kirkon Ulkomaanavulle käytettäväksi avustustoimintaan Ukrainassa. 
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto käsittelee asian tiistaina 29.3. klo 18 alkavassa kokouksessa.

Tilinpäätös 
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:9,3). 
1) Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden 2021 ylijäämä 872.047,63 € siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. 
2) Kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja esittää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 
3) Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahaston vuoden 2021 ylijäämä 90.720,22 € kirjataan hautainhoitorahaston pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän/alijäämän tilille. 
4) Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituksen tilintarkastajalle.
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöksen tiistaina 14.6. klo 18 alkavassa kokouksessa.

Henkilöstöuutisia

Kirkkoneuvosto palkkasi Sami Liukun toistaiseksi voimassa olevaan seurakuntamestarin tehtävään Kerimäelle 11.4.2022 alkaen. Seurakuntamestarin tehtäviin ovat Kerimäellä kuuluneet tehtävät kirkollisissa toimituksissa, kiinteistöjen talonmiehet tehtäviä, haudankaivajan lomitus sekä vapaapäivien tuuraus, koneiden ja laitteiden toiminnan hoitaminen (tarvittaessa pienet korjaus ja huoltotyöt) sekä niiden huollon järjestäminen, asiakkaiden opastus ja neuvonta tilaisuuksia järjestettäessä, seurakunnan toimitilojen ja kalustuksen järjestäminen tilaisuuksien vaatimaan kuntoon sekä seurakunnallisten tilaisuuksien muu yleisjärjestely ja käytännön valmistelu. Lisäksi hän on ollut mukana kiinteistöhälytyspäivystyksessä (toimii 24/7, sis. Kerimäen, Enonkosken ja Punkaharjun kirkot). Lisäksi myös muut tehtävät muissa seurakunnan kohteissa.

Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Kerimäen kappeliseurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja Annika Juurikan viransijaisuutta 31.8.2022 saakka. 

Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Rantasalmen  vs. nuorisotyönohjaaja Kaisa Hämäläisen viransijaisuutta 31.5.2023 saakka

Kirkkoneuvosto pyytää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä Savonlinnan seurakunnan kesäpapiksi ajalle 1.6.–30.9.2022 ja I seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 1.10.2022– 30.4.2023 Toni Mäki-Leppilammelle. Määräaikaisuuden perusteena on ajalla 1.6.–30.9.2022 papiston vuosilomien sijaisuus ja 1.10.2022–30.4.2023 opintovapaan viransijaisuus.

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 25.1.2022 § 8 eron Kerimäen diakonille eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kerimäen kappeliseurakunnassa ollutta diakonian virkaa ei täytetä uutta työntekijää valitsemalla. Sen sijaan Kerimäelle turvataan diakoniatiimin sisäisin järjestelyin 100 % diakonian viranhaltijan työpanos.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi lähetyssihteeri Sakari Seppälän irtisanoutumisen 1.4.2022 lukien.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi vs. lähetyssiihteeri Titta Hämäläisen itisanoutumisen 5.4. 2022 lukien

Kirkkoneuvosto julistaa avoimeksi Savonlinnan seurakunnan lähetyssihteerin viran. Virkasuhde alkaa 1.9. tai sopimuksen mukaan. Viran virkapaikka on Savonlinna. Virkaan kuuluu kansainvälisen työn sihteerin tehtäviä (kansainvälisen diakonian ja erityisesti yhteisvastuukeräyksen vastuu).

 

 

22.3.2022 18.58