Metsäilta

ke 20.10. kello 18.00
Tervetuloa metsäiltaan Savonlinnan seurakuntakeskuskelle keskiviikkona 20.10. klo 18
Savonlinnan seurakuntakeskus

Tervetuloa keskustelemaan seurakunnan uudesta metsäsuunnitelmasta. Paikalla seurakunnan viranhaltijoita, luottamushenkilöitä sekä metsäasiantuntijoita.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kesäkuussa seurakunnan uuden metsäsuunnitelman vuosille 2021-2030. Suunnitelman on laatinut Metsäavain Oy. Suunnitelma koostuu tilojen yhteenvetotiedoista, metsäkartoista ja perustiedoista metsäkuvioittain. Siihen on koottu suositus metsänhoitotöistä ja hakkuista sekä niiden tulo- ja menoarvioista. Toimenpide-ehdotuksissa on otettu huomioon Tapio -hyvän metsähoidon suositusten toteutuminen, metsätalouden tuloksen maksimointi ja järkevien toimenpide kokonaisuuksien muodostaminen.

Metsälain arvokkaat elinympäristöt ja muut arvokkaat luontokohteet on huomioitu toimenpiteitä suunniteltaessa ja hakkuissa kyseisiä kuvioita käsitellään erittäin hellävaraisesti tai jätetään metsätalouskäytön ulkopuolelle. Myös seurakunnan tavoite hiilineutraalista metsätaloudesta on huomioitu metsäsuunnitelmassa.
Uutta suunnitelmaa on kesäkuun jälkeen jatkotyöstetty seurakunnan metsäryhmässä valtuuston toiveiden mukaisesti. Metsäsuunnitelmaan tehdään mm. täydentäviä linjauksia metsän monimuotoisuuden säilyttämisen ja lintujen pesimärauhan suhteen. Seuraavaksi suunnitelma esitellään yleisölle kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa. Tervetuloa mukaan!


Järjestäjä

Enonkosken kappeliseurakunta, Kerimäen kappeliseurakunta, Punkaharjun kappeliseurakunta, Rantasalmen kappeliseurakunta, Savonrannan kirkkopiiri, Savonlinnan seurakunta, Savonlinnan tuomiokirkkoseurakunta