Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksellä kerätään varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla " Nuoret väkivaltaisessa maailmassa. "

Yhteisvastuun tuoton jakautuminen Suomessa:

20% keräystuotoista jää paikalliseurakunnalle/Savonlinna nuorten tukemiseksi tehtävään teemanmukaiseen toimintaan sekä Savonlinnan seurakunnan auttamistyöhön.

20% valtakunnallinen kumppani Aseman Lapset ry, joka kehittää ja laajentaa yhteisvastuuvaroin koulu - ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä. Keräysvarat käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen K - O - toiminnalla sekä katusovittelulla, jossa sovittelijat ovat nuorisotyön ammattilaisia. Toiminta on konkreettista puuttumista.

Yhteisvastuun tuoton jakautuminen ulkomailla:

60% keräystuotosta ohjautuu kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Tämänvuotisessa keräyksessä huomioidaan Kenia, jossa katastrofirahaston avulla tuetaan nuorten kolunkäyntiä maan köyhimmillä, kuivuudesta kärsivillä alueilla. Ilmastonmuutos vaikeuttaa paimentolaisperheiden elämää ja toimeentuloa laidunmaiden pienentyessä. Tämä lisää yhteisöjen ristiriitoja, joihin nuoret joutuvat myös mukaan. Köyhyys ja ympäristön epävarmuus lisäävät sosiaalisia ja toimeentuloon liittyviä ongelmia sekä koulun keskeyttämisiä. Katastrofirahaston avulla tuetaan nuorten kouluun paluuta ja koulussa pysymistä.

Yhteisvastuukeräys 2023 alkaa sunnuntaina 5.2.2023. 

 

Yhteisvastuun perinteisissä piirakkatalkoissa helmikuussa 2013 Kirkkorinteellä