Ohjeita hautajaisten järjestämisestä

Voimassa olevista säädöksistä ja suosituksista kerrotaan myös toimitusvarauksen ja -keskustelun yhteydessä. Kirkkoherranvirasto ja siunaava pappi tukevat ja neuvovat omaisia järjestelyissä.

Ohje päivitetty 29.12.2020

Hautaan siunaamiset ja muut kirkolliset toimitukset varataan kirkkoherranvirastosta puhelimitse ma-pe klo 9-13 p. 015 576 800 tai savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi Kappeliseurakunnissa ja Savonrannan kirkkopiirissä toimitusvarauksen voi tehdä myös alueiden pappien kautta.

Siunaustoimitukset ja muut kirkolliset toimitukset voidaan toteuttaa kirkoissa, kappeleissa tai muissa seurakunnan tiloissa sekä muissa sopivissa paikoissa. Seurakunnan tiloja annetaan muistotilaisuuksia ja esimerkiksi kastejuhlia varten. Kaikissa seurakunnan tiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa osallistujamäärä rajataan 1-2 m turvavälein tilaan sopivaksi. Tilaisuuden järjestäjät vastaavat näiden tilaisuuksien turvallisesta toteutuksesta.

Itä-Suomen AVI:n 22.12.2020 tekemän päätöksen pohjalta tilaisuuksien osallistujamäärä yleisötilaisuuksissa tulee rajata siten, että osallistujia on enintään 20 henkilöä. Tätä sovelletaan kirkollisiin toimituksiin ja jumalanpalveluksiin 24.1.2021 saakka. Muistotilaisuudet ja mm. kastejuhlat katsotaan yksityistilaisuuksiksi, joiden turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä.

Kaikissa tilaisuuksissa on edelleen noudatettava varotoimia (etäisyys toisiin, käsihygienia, sairaana tai oireilevana ei osallistuta, ei lähikontakteja, kuten kättelemistä tai halaamista). Seurakunnan tiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa on vahva maskisuositus toistaiseksi.

Papit eivät osallistu muistotilaisuuksiin eivätkä kaste- ja hääjuhliin. Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa myös haudalla eli asiassa toimitaan omaisten toiveen mukaisesti.

Siunaavat papit hoitavat keskustelut omaisten kanssa pääasiassa puhelimitse. Myös muiden toimitusten keskustelut hoidetaan pääosin puhelimitse. Vihkimisten osalta tapaaminen voidaan toteuttaa varotoimin myös vihkikirkossa (ns. vihkiharjoitus).

Hautapaikkojen varaamisessa palvelee Talvisalon hautausmaatoimisto ma-pe klo 9-13, p. 015 576 8010 sekä kappeliseurakunnissa ja kirkkopiirissä niiden ao. työntekijät.

Rajoitustoimia ja niihin liittyviä ohjeita tarkastellaan seurakunnassa tammikuun ensimmäisillä viikoilla 2021 sen mukaan, miten AVI ja sairaanhoitopiiri ohjeistavat korona-asioissa.