Yhteisvastuu 2022 Rantasalmen kappeliseurakunnassa.

" Yhteisvastuu 2022 kerää lasten ja nuorten auttamiseen."

Yhteisvastuukeräyksen teema on Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen. Keräys alkaa sunnuntaina 6.2.2022.

Keräyksen aihepiiri nostaa esille 15 - 19 vuotiaita nuoria, jotka ovat eläneet todeksi etäopiskelun ja eristäytymisen haasteet, kärsineet yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta. Nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia aikuisia elämäänsä. Yhteisvastuulla 2022 pyritään kuromaan takaisin nuorten kokemia menetyksiä.

Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään ja laajennetaan etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa uusille paikkakunnille sekä kouluihin. KouluSaapas jalkautuu koulun arkeen ja välitunneille saapuu turvallisia aikuisia lisäkorviksi kannustaen. NettiSaapas toimii valtakunnallisesti. NettiSaappaan aikuiset etsivät nuoria sosiaalisen median eri alustoilla keskustellen, auttaen ja tukien. Varoilla kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja-sekä perheystävätoimintaa.

Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä, koska etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Kansainvälisen avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu kohteenaan Etelä-Sudan. Maa toipuu edelleen sisällissodasta, jonka väkivaltaisuudet aiheuttivat vuonna 2016 Afrikan suurimman pakolaiskriisin. Neljä miljoonaa ihmistä jätti kotinsa; nuoria-ja lapsia ja heistä puolet pakeni naapurivaltioihin. Globaali pandemia on syventänyt vaikeaa tilannetta esim. Etelä-Sudanin koulut suljettiin, ja lasten ja nuorten koulunkäynti keskeytyi. Etelä-Sudanissa lasten ja nuorten paluuta opetuksen pariin tuetaan esim. kunnostamalla kouluja, parantamalla perheiden toimeentulomahdollisuutta ja ruokaturvaa.

60% keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta kehittyvien maiden auttamiseen.

20% keräystuotosta jää keräävälle Savonlinnan seurakunnalle ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin.

20% keräystuotosta jää Lasten ja nuorten keskukselle, joka kehittää etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa tarjoten aikuisia nuorten arkeen. Valtakunnallisesti toimivan NettiSaappaan vapaaehtoiset hakeutuvat nuorten pariin sosiaalisen median kautta tarjoten keskusteluapua. Saappaan uusi aloite on koulujen kanssa yhteistyössä kehitettävä KouluSaapas. 

 

 

Yhteisvastuun perinteisissä piirakkatalkoissa helmikuussa 2013 Kirkkorinteellä