Ohjeita hautajaisten järjestämisestä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana

Tälle sivulle on koottu tietoa hautajaisten järjestämisestä poikkeustilan aikana. Poikkeustilan aiheuttamista muutoksista ja -säädöksistä kerrotaan myös toimitusvarauksen ja -keskustelun yhteydessä. Kirkkoherranvirasto ja siunaava pappi tukevat ja neuvovat omaisia järjestelyissä myös näinä poikkeuksellisina aikoina.

Ohjeet 31.5.2020 asti (alempana ohje 1.6. alkaen)

Hautaan siunaamiset varataan  kirkkoherranvirastosta puhelimitse ma-pe klo 9-13 p. 015 576 800 tai savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Kappeliseurakunnissa ja Savonrannan kirkkopiirissä toimitusvarauksen voi tehdä myös alueiden pappien kautta.

Siunaustoimitukset tapahtuvat arkkuhautausten osalta haudalla ja tuhkausten osalta vainajien säilytystilojen luona ulkona, kun siunaus tapahtuu ennen tuhkausta. Uurnat siunataan haudalla uurnan maahan kätkemisen (hautaamisen) yhteydessä.

Vainaja voidaan poikkeusolojen aikana tuhkata ennen siunaamista ja sen jälkeen uurna voidaan siunata. Uurna tulee haudata vuoden kuluessa. 

Hautajaisiin voi osallistua noin/enintään 10 henkeä kuitenkin niin, että lähiomaiset voivat osallistua vaikka väkeä tulisi enemmän kuin 10. Hautajaisiin osallistuvia pyydetään huomioimaan annetut varotoimet (etäisyys toisista, sairaana tai oireilevana ei tule osallistua, käsihygienia).

Siunaustoimitukset ja hautaukset tulee toteuttaa kirkon ohjeen mukaan viipymättä eli noin viikon-kahden kuluessa vainajan kuolemasta. Siunauspäiviä ovat perjantai ja lauantai ja tarvittaessa siunauksia järjestetään myös viikolla (ke,to). Siunauksia ei toimiteta sunnuntaisin eikä kirkollisina juhlapäivinä.

Siunaavat papit hoitavat keskustelut omaisten kanssa pääasiassa puhelimitse.

Papit eivät poikkeusolojen aikana osallistu muistotilaisuuteen. Muistotilaisuuden voi järjestää myös myöhemmin, kun poikkeusolot ovat ohi. Siunaava pappi tai muu pappi voi palvella myös tällaisessa muistotilaisuudessa, jos omaiset sitä pyytävät.

Hautapaikkojen varaamisessa palvelee Talvisalon hautausmaatoimisto ma-pe klo 9-13, p. 015 576 8010 sekä kappeliseurakunnissa ja kirkkopiirissä niiden ao. työntekijät.  

 

Ohjeet hautajaisten järjestämisestä ja muista kirkollisista toimituksista Savonlinnan seurakunnassa 1.6.2020 alkaen / Ohje päivitetty 20.5.2020

Hallituksen ja viranomaisten korona-viruksen vuoksi antamia rajoituksia lievennetään 1.6. alkaen. Piispat antoivat 19.5. omat ohjeensa ja linjauksensa. Edellisten perusteella Savonlinnan seurakunnassa hautajaisten ja kirkollisten toimituksen osalta annetaan seuraavia tietoja ja ohjeita:

Hautaan siunaamiset ja muut kirkolliset toimitukset varataan  kirkkoherranvirastosta puhelimitse ma-pe klo 9-13 p. 015 576 800 tai savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Kappeliseurakunnissa ja Savonrannan kirkkopiirissä toimitusvarauksen voi tehdä myös alueiden pappien kautta.

Siunaustoimitukset ja muut kirkolliset toimitukset voidaan toteuttaa kirkoissa, kappeleissa tai muissa seurakunnan tiloissa sekä muissa sopivissa paikoissa. Seurakunnan tiloja annetaan muistotilaisuuksia ja esimerkiksi kastejuhlia varten. Toimituksissa ja tilaisuuksissa osallistujamäärä voi olla myös yli 50 henkilöä (enintään 500), jos turvavälit voidaan toteuttaa ko. tilassa. Joihinkin kappeleihin ja tiloihin voidaan kuitenkin ottaa varotoimista johtuen vähemmän kuin 50 henkilöä. Seurakunnassa ja hautaustoimistoilla on tieto väkimäärästä, joka kuhunkin tilaan voidaan ottaa. Lisätietoa tilakohtaisista rajoista kirkkoherranvirastosta sekä toimituskeskustelun yhteydessä.

Kaikissa tilaisuuksissa on edelleen noudatettava varotoimia (etäisyys toisiin, käsihygienia, sairaana tai oireilevana ei osallistuta, ei lähikontakteja, kuten kättelemistä tai halaamista). Papit eivät osallistu muistotilaisuuksiin eivätkä kaste- ja hääjuhliin. Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa myös haudalla eli asiassa toimitaan omaisten toiveen mukaisesti.

Piispojen ohjeen (19.5.) mukaan muistotilaisuudet ja kastejuhlat ja vastaavat ovat luonteeltaan yksityistilaisuuksia, joten niissä tulisi olla enimmillään 50 henkeä. Tilaisuuden järjestäjät vastaavat näiden tilaisuuksien turvallisesta toteutuksesta.

Vainaja voidaan koronatilanteesta johtuen tuhkata ennen siunaamista ja sen jälkeen uurna voidaan siunata. Uurna tulee haudata vuoden kuluessa. 

Siunaustoimitukset ja hautaukset tulee toteuttaa kirkon ohjeen mukaan viipymättä eli noin viikon-kahden kuluessa vainajan kuolemasta. Siunauspäiviä ovat perjantai ja lauantai ja tarvittaessa keskiviikko ja torstai. Siunauksia ei toimiteta sunnuntaisin eikä kirkollisina juhlapäivinä.

Siunaavat papit hoitavat keskustelut omaisten kanssa pääasiassa puhelimitse. Myös muiden toimitusten keskustelut hoidetaan pääosin puhelimitse. Vihkimisten osalta tapaaminen voidaan toteuttaa varotoimin myös vihkikirkossa (ns. vihkiharjoitus).

Hautapaikkojen varaamisessa palvelee Talvisalon hautausmaatoimisto ma-pe klo 9-13, p. 015 576 8010 sekä kappeliseurakunnissa ja kirkkopiirissä niiden ao. työntekijät.