Ohjeita hautajaisten järjestämisestä

Tälle sivulle on koottu tietoa hautajaisten järjestämisestä kokoontumisrajoitusten aikana. Voimassa olevista säädöksistä ja suosituksista kerrotaan myös toimitusvarauksen ja -keskustelun yhteydessä. Kirkkoherranvirasto ja siunaava pappi tukevat ja neuvovat omaisia järjestelyissä.

 

Ohjeet hautajaisten järjestämisestä ja muista kirkollisista toimituksista Savonlinnan seurakunnassa 1.6.2020 alkaen / Ohje päivitetty 20.5.2020

Hautaan siunaamiset ja muut kirkolliset toimitukset varataan kirkkoherranvirastosta puhelimitse ma-pe klo 9-13 p. 015 576 800 tai savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Kappeliseurakunnissa ja Savonrannan kirkkopiirissä toimitusvarauksen voi tehdä myös alueiden pappien kautta.

Siunaustoimitukset ja muut kirkolliset toimitukset voidaan toteuttaa kirkoissa, kappeleissa tai muissa seurakunnan tiloissa sekä muissa sopivissa paikoissa. Seurakunnan tiloja annetaan muistotilaisuuksia ja esimerkiksi kastejuhlia varten. Toimituksissa ja tilaisuuksissa osallistujamäärä voi olla myös yli 50 henkilöä (enintään 500), jos turvavälit voidaan toteuttaa ko. tilassa. Joihinkin kappeleihin ja tiloihin voidaan kuitenkin ottaa varotoimista johtuen vähemmän kuin 50 henkilöä. Seurakunnassa ja hautaustoimistoilla on tieto väkimäärästä, joka kuhunkin tilaan voidaan ottaa. Lisätietoa tilakohtaisista rajoista kirkkoherranvirastosta sekä toimituskeskustelun yhteydessä.

Kaikissa tilaisuuksissa on edelleen noudatettava varotoimia (etäisyys toisiin, käsihygienia, sairaana tai oireilevana ei osallistuta, ei lähikontakteja, kuten kättelemistä tai halaamista). Papit eivät osallistu muistotilaisuuksiin eivätkä kaste- ja hääjuhliin. Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa myös haudalla eli asiassa toimitaan omaisten toiveen mukaisesti.

Piispojen ohjeen (19.5.) mukaan muistotilaisuudet ja kastejuhlat ja vastaavat ovat luonteeltaan yksityistilaisuuksia, joten niissä tulisi olla enimmillään 50 henkeä. Tilaisuuden järjestäjät vastaavat näiden tilaisuuksien turvallisesta toteutuksesta.

Vainaja voidaan koronatilanteesta johtuen tuhkata ennen siunaamista ja sen jälkeen uurna voidaan siunata. Uurna tulee haudata vuoden kuluessa. 

Siunaustoimitukset ja hautaukset tulee toteuttaa kirkon ohjeen mukaan viipymättä eli noin viikon-kahden kuluessa vainajan kuolemasta. Siunauspäiviä ovat perjantai ja lauantai ja tarvittaessa keskiviikko ja torstai. Siunauksia ei toimiteta sunnuntaisin eikä kirkollisina juhlapäivinä.

Siunaavat papit hoitavat keskustelut omaisten kanssa pääasiassa puhelimitse. Myös muiden toimitusten keskustelut hoidetaan pääosin puhelimitse. Vihkimisten osalta tapaaminen voidaan toteuttaa varotoimin myös vihkikirkossa (ns. vihkiharjoitus).

Hautapaikkojen varaamisessa palvelee Talvisalon hautausmaatoimisto ma-pe klo 9-13, p. 015 576 8010 sekä kappeliseurakunnissa ja kirkkopiirissä niiden ao. työntekijät.