Diakoniatyöntekijät tavattavissa

Diakoniatyöntekijät ovat tavattavissa tapaamista ja yhteydenottoa varten diakoniatoimistoissa päivystysaikoina ja käyvät seurakuntalaisten luona kodeissa.


Diakoniatyön kautta järjestetään kerhoja, ryhmiä, yleisötilaisuuksia, tapahtumia, leirejä, leiripäiviä ja retkiä eri kohderyhmille. Lisäksi ylläpidetään yhdessä Savonlinnan Toimintakeskus ry:n kanssa kahta päiväkeskusta.