Seurakunta lyhyesti

Väkiluku vuoden 2015 lopussa (läsnäoleva väestö) 29.025 (29.669)
Jäsenmäärä vuoden 2015 lopussa (sis. poissa olevat) 29.854 (30.504)
 
Avioliittoja solmittiin 118 (115)
- kirkollisia vihkimisiä 65 (55)
- siviilivihkimisiä 53 (60)
Avioliittoon siunattiin 1 pari (4)
Avioerot 61 (76)
Kastetut 192 (227)
Kuolleet 483 (414)
Kirkkoon liittyneet 91 (84)
Kirkosta eronneet 313 (508)
Seurakuntaan muutti 1023 (1052)
Seurakunnasta muutti 1142 (1162)
(Tilastot 31.1.2015)
Suluissa tiedot vuodelta 2014

Henkilöstö vuoden 2016 alussa 120, joista osa osa-aikaisia

Kirkollisveroprosentti 1,5

Savonlinnan väkiluku 35 944 (35864)
Enonkosken väkiluku   1503 (1498)
Rantasalmi 3740

Talous 2014

Toimintakulut 8.156.504
Toimintatulot 1.705.533
Vuosikate  198.996
Tilikauden tulos -172.356

Savonlinnan seurakunnan toiminta-ajatus

Savonlinnan seurakunnan tehtävä on tuoda ihmisten elämään Jumalan todellisuus, lohdutus ja rakkaus. Seurakunta toteuttaa tehtäväänsä pitämällä esillä Jumalan sanaa ja sakramentteja sekä olemalla yhteisö, jossa vallitsee avoimuus ja lähimmäisen rakkaus.

Historiaa

Ensin oli Olavinlinna
Olavinlinnaa ryhdyttiin rakentamaan Ruotsin ja Novgorodin rajojen kiistanalaisimpaan kohtaan Kyrönsalmeen vuonna 1475. Linnassa pidettiin myös jumalanpalveluksia ja myöhemmin yhteen sen torneista rakennettiin kappeli.

Säämingin suuri emäseurakunta  perustettiin vuonna 1504 ja sen ensimmäiset kirkot rakennettiin Pihlajaveden rannalle. Samalla paikalla Kirkkoniemessä sijaitsi kolme kirkkoa ja toisen kirkon ajasta muistuttaa edelleen samalla paikalla sijaitseva kellotapuli vuodelta 1779.

Savonlinnan seurakunta perustettiin Savonlinnan kaupunkilaisia varten itsenäiseksi seurakunnaksi vuonna 1932. Vuoden 1995 alusta Säämingin ja Savonlinnan seurakunnista perustettiin yhteinen Savonlinna-Säämingin seurakunta.

Osaseurakuntaliitoksen 1.1.2009 myötä Kerimäen seurakuntaan kuulunut Savonrannan kirkkopiiri siirtyi osaksi Savonlinna-Sääminkiä. Vuoden 2013 alussa syntyi uusi Savonlinnan seurakunta, kun Enonkosken, Kerimäen ja Punkaharjun seurakunnat lakkautettiin ja liitettiin Savonlinna-Säämingin seurakuntaan kappeliseurakuntina. Seurakunnan nimi muuttui Savonlinnan seurakunnaksi. Sen jäsenmäärä vuoden 2015 lopussa oli 29.854.
Liitokset jatkuivat vuoden 2016 alussa, jolloin Rantasalmen seurakunnasta tuli Savonlinnan seurakunnan kappeliseurakunta. Liitoksen myötä Savonlinnan seurakunnan jäsenmäärä kasvoi noin 3100:lla.

Työntekijöitä Savonlinnan seurakunnassa on 120, joista osa osa-aikaisia. Vapaaehtoistyöhön osallistuvia on noin 350.