Lähetys

 

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt. 28:19-20)

 

Miten voin olla mukana tukemassa kappeliseurakunnan lähetystyötä?

 

Kappeliseurakunnan lähetystyötä voi tukea esimerkiksi lähetyspiireissä ja lähetysmyyjäisissä, kirkon aulassa myytävin käsitöin, kahvitusleivonnaisin tai taloudellisesti ja rukouksin kotisohvaltakin. Tuemme nimikkokohteita siirtolaistyössä Lähi-idässä ja Saksassa Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Kaksi kolmesta lähetyspiiristä tukee myös Suomen Lähetysseuran työtä Senegalissa ja Thaimaassa.

Tule mukaan lähetyspiireihin kirkonkylässä Kirkkorinteellä, Mielojärvi-Hiltulassa tai Tiemassaarella ja ehdota muutakin toimintaa.

Ehkä voit kutsua ystäväsi tai naapurisi kirkkokaveriksi mukaan messuun ja kirkkokahveille. Sekin on ilosanoman ja Jumalan rakkauden välittämistä eteenpäin.

 

Jokainen voi muistaa rukouksin lähetystyöntekijöitä, lähetyssihteerejä, seurakuntaa, kirkon lähetysjärjestöjä ja kansainvälistä diakoniaa.

 

Kirkonkylän lähetyspiiri kokoontuu joka toinen maanantai Kirkkorinteen kahviossa (Kirkkotie 3). Vetäjänä toimii Raili Eronen. Hiltula-Mielojärven vastuuhenkilöinä toimivat Anna-Liisa Härkönen ja Tuula Ikonen ja Tiemassaarella mm. Seija Lehtonen.

 

*********

Siljaset lähtivät siirtolaistyöhön Israeliin etiopianjuutalaisten pariin vuoden 2017 alussa. Voit liittyä halutessasi heidän lähetysrenkaaseensa lähetyssihteerin tai Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta, toki voit muistaa nimikkolähettejä rukouksin.

Mitä lähetystyö on?

 

Lähetystyö on kristillisen kirkon perus- ja luottamustehtävä, jonka pohjalta ensimmäiset Suomenkin seurakunnat ovat aikanaan syntyneet.

Kirkon nettisivuilla kerrotaan lähetystyöstä näin:


"Lähetys nousee kirkon olemuksesta ja on kirkon perustehtävä. Kirkko syntyy sinne, missä evankeliumi otetaan vastaan. Siten lähetys on keskeinen osa kunkin kirkon historiaa ja identiteettiä.

Lähetystyötä tehdään sekä kotimaassa - kirkon ja seurakunnan omassa toimintaympäristössä - että maailmanlaajuisesti toisten kirkkojen kanssa. Toiminnan painopiste on siellä missä tarve on suurin.

Ulkomaista lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa seurakunnat tekevät kirkon omien lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa ja kautta. Lähetystyö ei seurakunnassa kuulu vain jollekin työalalle, vaan se on kasteen perusteella jokaisen seurakuntalaisen tehtävä, kristittynä elämisen ilmenemismuoto.

Kasteessa liitymme kotiseurakuntamme ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi, samalla liitymme myös Kristuksen maailmanlaajan kirkon jäseneksi. Tähän jäsenyyteen kuuluu kristillisen uskon todeksi eläminen, evankeliumin esillä pitäminen arjen elämässä, sanoissa ja teoissa. Arjen elämämme kertoo kristillisestä arvopohjasta, kristittynä olemisesta.

Kirkkolaki  ja kirkkojärjestys -- velvoittavat seurakuntia ja niiden jäseniä toimimaan lähetystyön hyväksi. Lähetystyö on myös osa kirkon jumalanpalveluselämää. Se on läsnä kaikessa seurakunnan toiminnassa."

Tule mukaan osallistumaan ja ideoimaan!

 

     

                     Lähetystyötä voi tukea vaikka lahjoittamalla vanhoja postimerkkejä...

 

 

 

Pieni lähetysaiheinen sanasto   Tutustu kirkon lähetystyön peruslinjauksiin (2015)

 

 

Nuttuneuleita Kansanlähetyspäivillä Lahdessa