Lähetys

 

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt. 28:19-20)

Kappeliseurakunnassa voi osallistua erilaisiin tilanteisiin ja tilaisuuksiin lähetysaatteen äärellä.

Rantasalmella kokoontuu säännöllisesti kolme lähetyspiiriä: kirkonkylän, Tiemassaaren ja Mielojärvi-Hiltulan lähetyspiirit. Kokoontumiskerrat näkyvät kirkollisissa ilmoituksissa paikallislehdissä ja kappeliseurakunnan nettisivujen etusivulla.

Kirkonkylän lähetyspiiri kokoontuu joka toinen maanantai klo 14. Lisätietoja voi kysyä Raili Eroselta, Mielojärvi-Hiltulan piiristä Anna-Liisa Härköseltä ja Tiemassaaren piirin toiminnasta muiden muassa Seija Lehtoselta.

 

Lähetystyötä ympäri vuoden

Kirkon eteisaulassa on ympäri vuoden avoinna lähetyspiste, josta voi ostaa ja johon voi tuoda villasukkia ja -lapasia tms. nimikkolähettien työn hyväksi. Kiitos sinulle!

Kirkkosalissa on lähetyskynttelikkö, jonka varat lahjoitetaan nimikkotyölle. Kirkkopyhissä ja lähetystilaisuuksissa kannetaan toisinaan kolehti lähetystyön hyväksi. Lähetyspiireissä voi tukea lähetystyötä Suomen Evankelis-Luterilaisen Kansanlähetyksen ja Suomen Lähetysseuran kautta.

Ideoita lähetystyön toteuttamisesta Rantasalmella eri-ikäisten parissa voi kertoa kappeliseurakunnan työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille tai Savonlinnan seurakunnan lähetyssihteerille Sakari Seppälälle. Hän vierailee piireissä ja tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan.

Jokaista meitä tarvitaan edelleen mukana ilosanoman välittämisen ja ihmisten auttamisen työssä, lähettien esirukoilijana, tukijana tai muuna toimijana. Hienoa, että olet mukana omana itsenäsi, Jumalamme armon varassa.

Tuemme nimikkokohteita siirtolaistyössä Lähi-idässä ja Saksassa Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Kaksi kolmesta lähetyspiiristä tukee myös Suomen Lähetysseuran työtä Senegalissa ja Thaimaassa.

Jokainen voi muistaa rukouksin lähetystyöntekijöitä, lähetyssihteerejä, seurakuntaa, kirkon lähetysjärjestöjä ja kansainvälistä diakoniaa. Ehkä voit kutsua ystäväsi tai naapurisi kirkkokaveriksi mukaan messuun ja kirkkokahveille. Sekin on ilosanoman ja Jumalan rakkauden välittämistä eteenpäin.

Lähetystyö on kristillisen kirkon perus- ja luottamustehtävä, jonka pohjalta ensimmäiset Suomenkin seurakunnat ovat aikanaan syntyneet.

Lähetys nousee kirkon olemuksesta ja on kirkon perustehtävä. Kirkko syntyy sinne, missä evankeliumi otetaan vastaan. Siten lähetys on keskeinen osa kunkin kirkon historiaa ja identiteettiä.

Lähetystyötä tehdään sekä kotimaassa - kirkon ja seurakunnan omassa toimintaympäristössä - että maailmanlaajuisesti toisten kirkkojen kanssa. Toiminnan painopiste on siellä missä tarve on suurin.

Ulkomaista lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa seurakunnat tekevät kirkon omien lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa ja kautta. Lähetystyö ei seurakunnassa kuulu vain jollekin työalalle, vaan se on kasteen perusteella jokaisen seurakuntalaisen tehtävä, kristittynä elämisen ilmenemismuoto.

Kasteessa liitymme kotiseurakuntamme ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi, samalla liitymme myös Kristuksen maailmanlaajan kirkon jäseneksi. Tähän jäsenyyteen kuuluu kristillisen uskon todeksi eläminen, evankeliumin esillä pitäminen arjen elämässä, sanoissa ja teoissa. Arjen elämämme kertoo kristillisestä arvopohjasta, kristittynä olemisesta.

Kirkkolaki  ja kirkkojärjestys -- velvoittavat seurakuntia ja niiden jäseniä toimimaan lähetystyön hyväksi. Lähetystyö on myös osa kirkon jumalanpalveluselämää. Se on läsnä kaikessa seurakunnan toiminnassa.

Tule mukaan osallistumaan ja ideoimaan!

     

                     Lähetystyötä voi tukea vaikka lahjoittamalla vanhoja postimerkkejä...

 

 

 

Pieni lähetysaiheinen sanasto   Tutustu kirkon lähetystyön peruslinjauksiin (2015)

 

 

Nuttuneuleita Kansanlähetyspäivillä Lahdessa