Diakoniatyö

Diakoniatyö on kristilliseen uskoon ja rakkauteen perustuvaa palvelua. Se on toivon tuoja ja pyrkii eheyttämään elämää auttamalla ihmistä kokonaisvaltaisesti antamalla henkisen ja hengellisen tuen lisäksi tarvittaessa aineellista apua. Diakonia toimii osallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvoisen elämän puolustajana yhteiskunnan palvelujärjestelmän rinnalla.

Yksilökohtaiseen työhön kuuluu vastaanottotoiminta, koti- ja syntymäpäiväonnittelukäynnit. Ryhmätoimintaa on vanhuksille ja päihdeongelmaisille. Laitoskäyntejä ja vierailuja tehdään vanhuksia ja vammaisia hoitaviin palvelu- ja asumisyksiköihin. Lisäksi järjestetään kaikille avointa ryhmätoimintaa, retkiä, leirejä, juhlia ja tapahtumia. Rukouspiiri kutsuu kantamaan esirukouksessa yhteisiä asioita ja lähimmäisiämme Isän sydämelle.

Kansainväliseen diakoniaan kuuluu vuosittainen yhteisvastuukeräys, jonka tuotolla autetaan lähimmäistä lähellä ja kaukana.

Vapaaehtoistyöstä voi löytää oman paikkansa palvella ihmisiä, esim. talkoolaisena yhteisvastuukeräystempauksissa. Ystäväpalvelun ystävät toimivat jatkossa SPR Kerimäen yhdistyksen koti- ja laitosystävinä, kerhon ohjaajina, avustajina ja vierailijoina kerhohuoneiden ja laitosten tapahtumissa.

Seurakuntien yhteistyönä järjestetään leiritoimintaa diakoniaperheille ja mielenterveyskuntoutujille sekä kirkkopyhiä omaishoitajille ja kuulo- ja näkövammaisille.  Seniori- avopäihdekuntoutusryhmä toimii yhdessä Sosterin kotihoidon kanssa.

Diakoniatyö tukee apua tarvitsevia taloudellisesti pienin avustuksin osto-osoituksina elintarvikeliikkeisiin. Myös leipää ja pakasteruokaa on saatavilla vastaanottoaikoina. Erityisissä taloudellisissa kriisitilanteissa voidaan anoa avustusta hiippakunnan tai kirkon diakoniarahastoista.

Diakoniavastaanotto

Diakoni Raija Nuopponen p. 5789 114, 050 540 6114 Savonlinnan seurakunta Kerimäen kappeliseurakunta seurakuntakoti diakoniatoimisto, Urheilukuja 2, ma ja pe klo 8-11, to klo 8-10, myös muina aamuina mahdollisuuksien mukaan,  muuna aikana sopimuksen mukaan. Sähköpostiosoite:raija.nuopponen@evl.fi. Vuosiloma 12.6.-2.7. , 14.8.-20.8. ja 25.9.-1.10.

Ryhmätoimintaa

Virkistyskerho tiistaisin klo 9-11 srk-kodissa.Klo 11.00 keittolounas (5€).Tervetuloa virkistymään Sanan, rukouksen, srk-yhteyden ja elämän eri teemojen äärelle.  Ohjaajina toimivat Pirjo Kokkonen p. 050 536 7467 ja Sirkka-Liisa Räinä p.050 525 5005. Kevätjuhla ja kevään viimeinen kerho ti 23.5. Irja Lyytikäinen ja Timo Kostamo, runoja ja musiikkia sekä päiväkerholapset ohjaajineen.

Rukouspiiri srk-kodissa alakerrassa perjantaisin klo 12. Esirukouspyyntöjä voi toimittaa diakoniatoimistoon. Esirukousta omien ja yhteisten asioiden puolesta, rukousopetusta ja hengellistä matkakumppanuutta.

Päihdetyö

Seniori-ryhmä-Vertaisena vierelläsi, avopäihde- ja mt-kuntoutusryhmä Pvt 12 kerhohuone. Sinulle jolla on päihdepulmia ja olet kiinnostunut hyvinvoinnistasi. Tervetuloa elämän eri teemojen äärelle virkistymään yhdessä joka toinen torstai klo 18.5. klo 13-15 Järj. Sosteri kotihoito/Katri Muhonen p. 044 417 2415 ja srk/diakoniatyö. Leiripäivä to 24.8. klo 12-15 Tavisalossa.

Pe 2.6. klo 10-15 Päihdekuntoutujien leiripäivä. Kuljetus Pvt 12 kerhohuone klo 9.30. Sln kyytiasioissa yhteys Juha Räisänen p. 044 7768056. Juha Räisänen, Sirpa Litmanen ja RN.

Ystäväpalvelu ja vapaaehtoistyö

Ystäväpalvelun  toiminta siirtyy kevätkauden jälkeen SPR Kerimäen osaston toiminnaksi, joka vastaa ystävien kokoontumisesta jatkossa.Seurakunnan diakoniatyö toimii yhteistyötahona. Ystäväpalvelun yhdyshenkilönä toimii  Gunilla Muonen p. 050 542 7394 ja Kaisu Kettunen p. 050 561 4523. Ystäväpalvelun kerho 23.5. klo 13 ohjaajina Sirkku Turtiainen ja Tuula Sallinen.  Ystvävien lounasristeily yhdessä Sln ystävien kanssa ma 29.5., klo 11 lähtö srk-kodilta bussilla.

Savonlinnan seurakunnan vapaaehtoistyön toiminnasta tietoa vapaaehtoistyö.fi nettisivuilta.

Raamattupiirit laitoksissa

Raamattulukupiirit: Puruveden palvelutalo pe 26.5. klo 14.15. Attendo Puruveden Helmi  to1.6. klo 10.

Leiritoimintaa Tavisalossa

Pe 2.6. klo 10-15 Päihdekuntoutujien leiripäivä. Kuljetus Pvt 12 kerhohuone klo 9.30. Sln kyytiasioissa yhteys Juha Räisänen p. 044 7768056. Juha Räisänen, Sirpa Litmanen ja RN.

Ti 6.6. klo 10-15 Isovanhempi-lapsenlapsi leiripäivä yhdessä lapsi- ja perhetyön sekä MLL Kerimäen yhdistyksen kanssa. Leirimaksu aik. 10€, lapset 5€. Ilmoitt. 26.5. mennessä Merja Hacklin p. 050 5406119.

To 8.6. ja 27.7. klo 12-18  Avoimet ovet. Seurakunta tarjoaa lettutaikinan, kahvit/mehut ja leppeät löylyt rantasaunalla. Sirpa Litmanen ja RN.

Ke 5.7. klo 10-14 Rukousleiripäivä "Kiitoskuja". Mukana Raija Liukkonen, RN.

To 13.7. klo 10-15 Ikäihmisten leiripäivä. Ilmoitt. 7.7. mennessä Sln diak.tsto ma, ti, to ja pe klo 9-11 p. 015-5768026. Jukka Rahikainen ja Per Lindblad.

Ma 17.7. klo 10-14 Diakonian- ja lähetystyön leiripäivä. Ilmoitt. 7.7. mennessä lähetystoimisto p. 050 5406114. Anneli Wirkola ja RN.

Ti 8.8. klo 10-14 Kehitysvammaisten leiripäivä. Sirpa Litmanen, Marja Hyvönen ja RN.

Ke 23.8. klo 11-14 Ystäväpalvelun leiripäivä Savonrannan ystävien kanssa. SPR Kerimäen yhdistys Gunilla Muhonen, Kaisu Kettunen.

To 24.8. klo 12-15 Seniori-ryhmien leiripäivä. Sirpa Litmanen,RN, Sosterin kotihoito.

Leireille ilmoittautumiset ja tarkemmat  tiedot diak.tsto p. 050 5406114. Kuljetus järjestetään srk-kodilta. Leiripäivämaksu 15€.

Leirejä muualla

Mielenterveysleiri 29.5. - 31.5. Punkaharjun kesäkodilla. Leirimaksu 40€. Ilmoitt. 18.5. mennessä Juha Räisänen p. 044 7768 056.

Ke 12.7. klo Omaishoitajien leiripäivä 10-18 Leiripäivä Rantasalmella Kuushukkalassa. Ilmoitt. 30.6. mennessä Sln diak.tsto 015-5768026. Leirimaksu 10€. Yhteiskyyti Sln:sta klo 9 srk-keskus. Kerimäeltä kyytiasioissa yhteys diak.tstoon p. 050 5406114.

Muuta toimintaa

Kesätorstaisin 1.6. -31.8. klo 18 Naiset Raamatun äärellä Tavisalossa. Nyyttikestitarjoilu ja saunomismahdollisuus.

Heinäkuussa tiistaisin 4.7., 11.7., 18.7., ja 25.7. klo 10-14 Avoimet ovet Pysäkillä yhdessä lähetystyön kanssa. Kahvai ja kohtaamista, Puolen päivän hartaushetki.

La- su 22.-23.7. Seniorileiri "Minä kiitän" Tervetuloa koko seurakunnan alueelta. Kaikille avoin kesäleiri.

Omaishoitajat

To 1.6. klo 12 Kerho Pysäkillä, Pvt 59, Taina Turtio Pieksämäen oh:t ry. Tervetuloa omaishoitajat ja kaikki omaishoidosta kiinnostuneet.

Ke 12.7. klo 10-18 Leiripäivä Rantasalmella Kuushukkalassa. Ilmoitt. 30.6. mennessä Sln diak.tsto 015-5768026. Leirimaksu 10€. Yhteiskyyti Sln:sta klo 9 srk-keskus. Kerimäeltä kyytiasioissa yhteys diak.tstoon p. 050 5406114.

Ti 29.8. klo 16 Sauna - ilta Tavisalossa. Taina Turtio Pieksämäen oh:t , Sln seudun oh:t .Kuljetus srk-kodilta klo 15.45.

Retket

Su 28.5. Savonlinnan seurakunnan seurakuntaretki Oronmyllyn toimintakeskukseen. Klo 10 Messu, lounas ja klo 13 kesäteatteriesitys Riemuvaurio. Hinta 45 €. Ilmoittautumiset Marja Hyvönen 19.5. mennessä p. 040 8655653. Aikataulu 26.5. kirkoll. ilmoit.

Yhteisvastuukeräys

on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja ev.lut.kirkon suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa. YHTEISVASTUU 2017 TORJUU IHMISKAUPPAA.

Suomessa vuoden 2017 keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa.

Harmaan eri sävyt -hankkeen päätavoitteena on ehkäistä ihmiskauppaa ja hyväksikäyttöä tavoittamalla, tunnistamalla ja tukemalla virallisten tukijärjestelmien ulkopuolelle putoavia ihmiskaupan tai ihmiskaupan kaltaisten rikosten uhreja.

Keräysvaroin muun muassa kehitetään tukihenkilötoimintaa sekä etsivää työtä ympäristöissä, joissa haavoittuvuus on suurta ja hyväksikäytön riskit merkittäviä, vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja, tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa.

Keräysvaroilla tuettava kansainvälinen työ keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen, jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän, eivätkä joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.

Vuoden 2017 keräyksen kansainvälisenä esimerkkikohteena olevassa Lähi-Idässä avustustyön painopisteenä Jordaniassa ovat koulutus ja psykososiaalinen tuki noin 12-30-vuotiaille leireillä ja paikallisissa yhteisöissä asuville Syyrian pakolaisille. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla tuetaan rauhankasvatustyötä nuorten medialukutaidon sekä ihmisoikeustuntemuksen parantamiseksi. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.